bygeln.se

Pågående Projekt

kontrollansvarig uppdrag 2022 ,några exempel på uppdrag vi utfört.


Nybyggnad av industribyggnader

Nybyggnad av flerbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus (villa)

Nybyggnad av enbostadshus (villa)

Rivning av industribyggnad

mm.


Besiktningsuppdrag 2022, några exempel på uppdrag vi utfört


Kontroll & Slutbesiktning av villor ca 250 villor

ABT 06 bostadsrättsföreningar ca 100 lgh

Tvåårsbesiktningar 

Skadebesiktningar
.

Av sitac/SP Certifierad

Kontrollansvarig PBL

Behörighet K (komplicerad art)

Av Kiwa certifierad

Entreprenad besiktningsman


Av Elsäkerhetsverket behörig, A-behörighet


Övriga tjänster


Fastighetsförvaltning

Vi förvaltar ett 50tal lägenheter och lokaler

Vid behov av lägenhet &lokal

skicka ett mail till info@svafa.se


Svalövs Fastighets AB

www.svafa.se


     

Projektledare


Certifierad Entreprenadbesiktningsman

Certifierad Kontrollansvarig enl. Pbl